India - Kolkota - Motherhouse Mother Theresa

01 Mother House 02 Het huis van Moeder Teresa 03 het graf van moeder Teresa 04 laatste foto van Moeder Teresa
05-de-kamer-van-Moeder-Teresa 06 wat uitleg