Ulaanbaatar - Historiscal museum

  • 01 het historisch museum
  • 02 Emilio probeert om een kinderingangskaartje te krijgen
  • 03 7000 jaar BC
  • 04 7000 jaar BC
  • 05 Mongoolse kledij
  • 06 Mongoolse hoedjes