Nepal - Patan - Manigal - The rich cultural heritage

01 We wandelen naar Durban Square 02 Nepalese bevolking 03 Patan Durban Square 04 de man doet zijn best om ons te mogen gidsen
05 Patan -  Durban Square 06 Durban Square Royale Palace 07 Patan -  Durban Square 08 ingang van de Mul Chowk
09 dak van een van de tempels in Mul Chowk 10 Patan -  Durban Square 11 Patan -  Durban Square 12 twee Nepalese meisjes
13 Patan -  Durban Square 14 Patan -  Durban Square 15 Patan - Durban Square 16 een wasplaats van weleer die nog goed wordt gebruikt
17 Patan -  Durban Square 18 Patan -  Durban Square 19 Patan -  Durban Square 20 aan de ingang van het gouden tempel
21 naar de Golden Temple 22 Golden Temple 23 Golden Temple 24 Golden Temple
25 Golden Temple 26 Dirk aan de Golden Temple 27 Golden Temple 28 laatste blik op Durban Square
29 het historisch centrum had ook te lijden onder de aardbeving 30 het historisch centrum had ook te lijden onder de aardbeving 31 het historisch centrum had ook te lijden onder de aardbeving 32 wandelen in Patan
33 wandelen in Patan - beenhouwerij 34 de kip en het ei 35 smakeljk 36 grote werkzaamheden
37 wandelen in Patan 38 wandelen in Patan 39 wandelen in Patan